กุมภาพันธ์ 23 2016
S__78635010

กิจกรรมเคารพธงชาติและทำบุญใส่บาตร

S__78635012

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม โดยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ร่วมกันเคารพธงชาติและทำบุญใส่บาตร