กุมภาพันธ์ 23 2016
4815

กิจกรรมทำบุญและเคารพธงชาติประจำสัปดาห์

3864

เมื่อวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเคารพธงชาติประจำสัปดาห์ และในโอกาสขึ้นอาคารสำนักงานใหม่